Ontslag Wilhelminadorp

Uw werkgever in Wilhelminadorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wilhelminadorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wilhelminadorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wilhelminadorp. Uw werkgever in Wilhelminadorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wilhelminadorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wilhelminadorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wilhelminadorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wilhelminadorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wilhelminadorp of met bevallingsverlof bent in Wilhelminadorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wilhelminadorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wilhelminadorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wilhelminadorp
 • Als u in Wilhelminadorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wilhelminadorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Wilhelminadorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wilhelminadorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wilhelminadorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wilhelminadorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wilhelminadorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wilhelminadorp. Uitzonderingen in Wilhelminadorp;
 • Als uw werkgever in Wilhelminadorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wilhelminadorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wilhelminadorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wilhelminadorp niet geschikt voor uw werk in Wilhelminadorp of
 • u functioneert niet voldoende in Wilhelminadorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wilhelminadorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wilhelminadorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wilhelminadorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wilhelminadorp verblijft, dan mag uw werkgever in Wilhelminadorp u eveneens wel ontslaan.