Ontslag Wildervanksterdallen

Uw werkgever in Wildervanksterdallen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wildervanksterdallen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wildervanksterdallen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wildervanksterdallen. Uw werkgever in Wildervanksterdallen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wildervanksterdallen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wildervanksterdallen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wildervanksterdallen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wildervanksterdallen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wildervanksterdallen of met bevallingsverlof bent in Wildervanksterdallen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wildervanksterdallen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wildervanksterdallen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wildervanksterdallen
 • Als u in Wildervanksterdallen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wildervanksterdallen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wildervanksterdallen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wildervanksterdallen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wildervanksterdallen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wildervanksterdallen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wildervanksterdallen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wildervanksterdallen. Uitzonderingen in Wildervanksterdallen;
 • Als uw werkgever in Wildervanksterdallen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wildervanksterdallen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wildervanksterdallen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wildervanksterdallen niet geschikt voor uw werk in Wildervanksterdallen of
 • u functioneert niet voldoende in Wildervanksterdallen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wildervanksterdallen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wildervanksterdallen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wildervanksterdallen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wildervanksterdallen verblijft, dan mag uw werkgever in Wildervanksterdallen u eveneens wel ontslaan.