Ontslag Wildervank

Uw werkgever in Wildervank mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wildervank zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wildervank

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wildervank. Uw werkgever in Wildervank mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wildervank arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wildervank niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wildervank te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wildervank u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wildervank of met bevallingsverlof bent in Wildervank.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wildervank kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wildervank die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wildervank
 • Als u in Wildervank lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wildervank wilt opnemen;
 • Omdat u in Wildervank lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wildervank lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wildervank wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wildervank op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wildervank

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wildervank. Uitzonderingen in Wildervank;
 • Als uw werkgever in Wildervank bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wildervank aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wildervank gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wildervank niet geschikt voor uw werk in Wildervank of
 • u functioneert niet voldoende in Wildervank.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wildervank

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wildervank niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wildervank of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wildervank verblijft, dan mag uw werkgever in Wildervank u eveneens wel ontslaan.