Ontslag Wildert

Uw werkgever in Wildert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wildert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wildert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wildert. Uw werkgever in Wildert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wildert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wildert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wildert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wildert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wildert of met bevallingsverlof bent in Wildert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wildert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wildert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wildert
 • Als u in Wildert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wildert wilt opnemen;
 • Omdat u in Wildert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wildert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wildert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wildert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wildert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wildert. Uitzonderingen in Wildert;
 • Als uw werkgever in Wildert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wildert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wildert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wildert niet geschikt voor uw werk in Wildert of
 • u functioneert niet voldoende in Wildert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wildert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wildert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wildert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wildert verblijft, dan mag uw werkgever in Wildert u eveneens wel ontslaan.