Ontslag Wilderhof

Uw werkgever in Wilderhof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wilderhof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wilderhof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wilderhof. Uw werkgever in Wilderhof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wilderhof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wilderhof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wilderhof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wilderhof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wilderhof of met bevallingsverlof bent in Wilderhof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wilderhof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wilderhof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wilderhof
 • Als u in Wilderhof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wilderhof wilt opnemen;
 • Omdat u in Wilderhof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wilderhof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wilderhof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wilderhof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wilderhof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wilderhof. Uitzonderingen in Wilderhof;
 • Als uw werkgever in Wilderhof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wilderhof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wilderhof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wilderhof niet geschikt voor uw werk in Wilderhof of
 • u functioneert niet voldoende in Wilderhof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wilderhof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wilderhof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wilderhof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wilderhof verblijft, dan mag uw werkgever in Wilderhof u eveneens wel ontslaan.