Ontslag Wildeplaats

Uw werkgever in Wildeplaats mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wildeplaats zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wildeplaats

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wildeplaats. Uw werkgever in Wildeplaats mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wildeplaats arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wildeplaats niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wildeplaats te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wildeplaats u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wildeplaats of met bevallingsverlof bent in Wildeplaats.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wildeplaats kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wildeplaats die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wildeplaats
 • Als u in Wildeplaats lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wildeplaats wilt opnemen;
 • Omdat u in Wildeplaats lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wildeplaats lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wildeplaats wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wildeplaats op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wildeplaats

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wildeplaats. Uitzonderingen in Wildeplaats;
 • Als uw werkgever in Wildeplaats bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wildeplaats aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wildeplaats gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wildeplaats niet geschikt voor uw werk in Wildeplaats of
 • u functioneert niet voldoende in Wildeplaats.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wildeplaats

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wildeplaats niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wildeplaats of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wildeplaats verblijft, dan mag uw werkgever in Wildeplaats u eveneens wel ontslaan.