Ontslag Wildenborch

Uw werkgever in Wildenborch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wildenborch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wildenborch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wildenborch. Uw werkgever in Wildenborch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wildenborch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wildenborch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wildenborch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wildenborch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wildenborch of met bevallingsverlof bent in Wildenborch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wildenborch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wildenborch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wildenborch
 • Als u in Wildenborch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wildenborch wilt opnemen;
 • Omdat u in Wildenborch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wildenborch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wildenborch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wildenborch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wildenborch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wildenborch. Uitzonderingen in Wildenborch;
 • Als uw werkgever in Wildenborch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wildenborch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wildenborch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wildenborch niet geschikt voor uw werk in Wildenborch of
 • u functioneert niet voldoende in Wildenborch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wildenborch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wildenborch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wildenborch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wildenborch verblijft, dan mag uw werkgever in Wildenborch u eveneens wel ontslaan.