Ontslag Wilbertoord

Uw werkgever in Wilbertoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wilbertoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wilbertoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wilbertoord. Uw werkgever in Wilbertoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wilbertoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wilbertoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wilbertoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wilbertoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wilbertoord of met bevallingsverlof bent in Wilbertoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wilbertoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wilbertoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wilbertoord
 • Als u in Wilbertoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wilbertoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Wilbertoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wilbertoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wilbertoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wilbertoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wilbertoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wilbertoord. Uitzonderingen in Wilbertoord;
 • Als uw werkgever in Wilbertoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wilbertoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wilbertoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wilbertoord niet geschikt voor uw werk in Wilbertoord of
 • u functioneert niet voldoende in Wilbertoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wilbertoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wilbertoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wilbertoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wilbertoord verblijft, dan mag uw werkgever in Wilbertoord u eveneens wel ontslaan.