Ontslag Wijzend

Uw werkgever in Wijzend mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijzend zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijzend

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijzend. Uw werkgever in Wijzend mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijzend arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijzend niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijzend te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijzend u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijzend of met bevallingsverlof bent in Wijzend.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijzend kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijzend die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijzend
 • Als u in Wijzend lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijzend wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijzend lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijzend lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijzend wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijzend op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijzend

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijzend. Uitzonderingen in Wijzend;
 • Als uw werkgever in Wijzend bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijzend aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijzend gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijzend niet geschikt voor uw werk in Wijzend of
 • u functioneert niet voldoende in Wijzend.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijzend

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijzend niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijzend of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijzend verblijft, dan mag uw werkgever in Wijzend u eveneens wel ontslaan.