Ontslag Wijthmen

Uw werkgever in Wijthmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijthmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijthmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijthmen. Uw werkgever in Wijthmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijthmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijthmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijthmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijthmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijthmen of met bevallingsverlof bent in Wijthmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijthmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijthmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijthmen
 • Als u in Wijthmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijthmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijthmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijthmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijthmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijthmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijthmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijthmen. Uitzonderingen in Wijthmen;
 • Als uw werkgever in Wijthmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijthmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijthmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijthmen niet geschikt voor uw werk in Wijthmen of
 • u functioneert niet voldoende in Wijthmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijthmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijthmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijthmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijthmen verblijft, dan mag uw werkgever in Wijthmen u eveneens wel ontslaan.