Ontslag Wijster

Uw werkgever in Wijster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijster. Uw werkgever in Wijster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijster of met bevallingsverlof bent in Wijster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijster
 • Als u in Wijster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijster wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijster. Uitzonderingen in Wijster;
 • Als uw werkgever in Wijster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijster niet geschikt voor uw werk in Wijster of
 • u functioneert niet voldoende in Wijster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijster verblijft, dan mag uw werkgever in Wijster u eveneens wel ontslaan.