Ontslag Wijnjewoude /wynjewâld

Uw werkgever in Wijnjewoude /wynjewâld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijnjewoude /wynjewâld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijnjewoude /wynjewâld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijnjewoude /wynjewâld. Uw werkgever in Wijnjewoude /wynjewâld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijnjewoude /wynjewâld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijnjewoude /wynjewâld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijnjewoude /wynjewâld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijnjewoude /wynjewâld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijnjewoude /wynjewâld of met bevallingsverlof bent in Wijnjewoude /wynjewâld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijnjewoude /wynjewâld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijnjewoude /wynjewâld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijnjewoude /wynjewâld
 • Als u in Wijnjewoude /wynjewâld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijnjewoude /wynjewâld wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijnjewoude /wynjewâld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijnjewoude /wynjewâld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijnjewoude /wynjewâld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijnjewoude /wynjewâld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijnjewoude /wynjewâld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijnjewoude /wynjewâld. Uitzonderingen in Wijnjewoude /wynjewâld;
 • Als uw werkgever in Wijnjewoude /wynjewâld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijnjewoude /wynjewâld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijnjewoude /wynjewâld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijnjewoude /wynjewâld niet geschikt voor uw werk in Wijnjewoude /wynjewâld of
 • u functioneert niet voldoende in Wijnjewoude /wynjewâld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijnjewoude /wynjewâld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijnjewoude /wynjewâld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijnjewoude /wynjewâld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijnjewoude /wynjewâld verblijft, dan mag uw werkgever in Wijnjewoude /wynjewâld u eveneens wel ontslaan.