Ontslag Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat

Uw werkgever in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat. Uw werkgever in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat of met bevallingsverlof bent in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat
 • Als u in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat. Uitzonderingen in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat;
 • Als uw werkgever in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat niet geschikt voor uw werk in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat of
 • u functioneert niet voldoende in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat verblijft, dan mag uw werkgever in Wijnjeterpverlaat /weinterpfallaat u eveneens wel ontslaan.