Ontslag Wijnbergen

Uw werkgever in Wijnbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijnbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijnbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijnbergen. Uw werkgever in Wijnbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijnbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijnbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijnbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijnbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijnbergen of met bevallingsverlof bent in Wijnbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijnbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijnbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijnbergen
 • Als u in Wijnbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijnbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijnbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijnbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijnbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijnbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijnbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijnbergen. Uitzonderingen in Wijnbergen;
 • Als uw werkgever in Wijnbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijnbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijnbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijnbergen niet geschikt voor uw werk in Wijnbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Wijnbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijnbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijnbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijnbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijnbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Wijnbergen u eveneens wel ontslaan.