Ontslag Wijnandsrade

Uw werkgever in Wijnandsrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijnandsrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijnandsrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijnandsrade. Uw werkgever in Wijnandsrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijnandsrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijnandsrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijnandsrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijnandsrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijnandsrade of met bevallingsverlof bent in Wijnandsrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijnandsrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijnandsrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijnandsrade
 • Als u in Wijnandsrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijnandsrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijnandsrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijnandsrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijnandsrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijnandsrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijnandsrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijnandsrade. Uitzonderingen in Wijnandsrade;
 • Als uw werkgever in Wijnandsrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijnandsrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijnandsrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijnandsrade niet geschikt voor uw werk in Wijnandsrade of
 • u functioneert niet voldoende in Wijnandsrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijnandsrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijnandsrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijnandsrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijnandsrade verblijft, dan mag uw werkgever in Wijnandsrade u eveneens wel ontslaan.