Ontslag Wijnaldum /winaem

Uw werkgever in Wijnaldum /winaem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijnaldum /winaem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijnaldum /winaem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijnaldum /winaem. Uw werkgever in Wijnaldum /winaem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijnaldum /winaem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijnaldum /winaem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijnaldum /winaem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijnaldum /winaem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijnaldum /winaem of met bevallingsverlof bent in Wijnaldum /winaem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijnaldum /winaem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijnaldum /winaem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijnaldum /winaem
 • Als u in Wijnaldum /winaem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijnaldum /winaem wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijnaldum /winaem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijnaldum /winaem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijnaldum /winaem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijnaldum /winaem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijnaldum /winaem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijnaldum /winaem. Uitzonderingen in Wijnaldum /winaem;
 • Als uw werkgever in Wijnaldum /winaem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijnaldum /winaem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijnaldum /winaem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijnaldum /winaem niet geschikt voor uw werk in Wijnaldum /winaem of
 • u functioneert niet voldoende in Wijnaldum /winaem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijnaldum /winaem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijnaldum /winaem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijnaldum /winaem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijnaldum /winaem verblijft, dan mag uw werkgever in Wijnaldum /winaem u eveneens wel ontslaan.