Ontslag Wijlre

Uw werkgever in Wijlre mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijlre zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijlre

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijlre. Uw werkgever in Wijlre mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijlre arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijlre niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijlre te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijlre u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijlre of met bevallingsverlof bent in Wijlre.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijlre kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijlre die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijlre
 • Als u in Wijlre lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijlre wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijlre lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijlre lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijlre wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijlre op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijlre

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijlre. Uitzonderingen in Wijlre;
 • Als uw werkgever in Wijlre bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijlre aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijlre gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijlre niet geschikt voor uw werk in Wijlre of
 • u functioneert niet voldoende in Wijlre.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijlre

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijlre niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijlre of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijlre verblijft, dan mag uw werkgever in Wijlre u eveneens wel ontslaan.