Ontslag Wijk en aalburg

Uw werkgever in Wijk en aalburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijk en aalburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijk en aalburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijk en aalburg. Uw werkgever in Wijk en aalburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijk en aalburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijk en aalburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijk en aalburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijk en aalburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijk en aalburg of met bevallingsverlof bent in Wijk en aalburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijk en aalburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijk en aalburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijk en aalburg
 • Als u in Wijk en aalburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijk en aalburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijk en aalburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijk en aalburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijk en aalburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijk en aalburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijk en aalburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijk en aalburg. Uitzonderingen in Wijk en aalburg;
 • Als uw werkgever in Wijk en aalburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijk en aalburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijk en aalburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijk en aalburg niet geschikt voor uw werk in Wijk en aalburg of
 • u functioneert niet voldoende in Wijk en aalburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijk en aalburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijk en aalburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijk en aalburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijk en aalburg verblijft, dan mag uw werkgever in Wijk en aalburg u eveneens wel ontslaan.