Ontslag Wijhe

Uw werkgever in Wijhe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijhe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijhe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijhe. Uw werkgever in Wijhe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijhe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijhe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijhe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijhe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijhe of met bevallingsverlof bent in Wijhe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijhe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijhe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijhe
 • Als u in Wijhe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijhe wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijhe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijhe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijhe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijhe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijhe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijhe. Uitzonderingen in Wijhe;
 • Als uw werkgever in Wijhe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijhe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijhe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijhe niet geschikt voor uw werk in Wijhe of
 • u functioneert niet voldoende in Wijhe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijhe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijhe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijhe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijhe verblijft, dan mag uw werkgever in Wijhe u eveneens wel ontslaan.