Ontslag Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?)

Uw werkgever in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?). Uw werkgever in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) of met bevallingsverlof bent in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?)
 • Als u in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?). Uitzonderingen in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?);
 • Als uw werkgever in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) niet geschikt voor uw werk in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Wijgeest /de wigeast ofwygeast (?) u eveneens wel ontslaan.