Ontslag Wijdenes

Uw werkgever in Wijdenes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijdenes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijdenes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijdenes. Uw werkgever in Wijdenes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijdenes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijdenes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijdenes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijdenes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijdenes of met bevallingsverlof bent in Wijdenes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijdenes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijdenes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijdenes
 • Als u in Wijdenes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijdenes wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijdenes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijdenes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijdenes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijdenes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijdenes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijdenes. Uitzonderingen in Wijdenes;
 • Als uw werkgever in Wijdenes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijdenes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijdenes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijdenes niet geschikt voor uw werk in Wijdenes of
 • u functioneert niet voldoende in Wijdenes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijdenes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijdenes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijdenes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijdenes verblijft, dan mag uw werkgever in Wijdenes u eveneens wel ontslaan.