Ontslag Wijckel /wikel

Uw werkgever in Wijckel /wikel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijckel /wikel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijckel /wikel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijckel /wikel. Uw werkgever in Wijckel /wikel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijckel /wikel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijckel /wikel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijckel /wikel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijckel /wikel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijckel /wikel of met bevallingsverlof bent in Wijckel /wikel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijckel /wikel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijckel /wikel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijckel /wikel
 • Als u in Wijckel /wikel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijckel /wikel wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijckel /wikel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijckel /wikel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijckel /wikel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijckel /wikel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijckel /wikel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijckel /wikel. Uitzonderingen in Wijckel /wikel;
 • Als uw werkgever in Wijckel /wikel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijckel /wikel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijckel /wikel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijckel /wikel niet geschikt voor uw werk in Wijckel /wikel of
 • u functioneert niet voldoende in Wijckel /wikel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijckel /wikel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijckel /wikel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijckel /wikel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijckel /wikel verblijft, dan mag uw werkgever in Wijckel /wikel u eveneens wel ontslaan.