Ontslag Wijchen

Uw werkgever in Wijchen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijchen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijchen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijchen. Uw werkgever in Wijchen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijchen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijchen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijchen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijchen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijchen of met bevallingsverlof bent in Wijchen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijchen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijchen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijchen
 • Als u in Wijchen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijchen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijchen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijchen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijchen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijchen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijchen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijchen. Uitzonderingen in Wijchen;
 • Als uw werkgever in Wijchen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijchen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijchen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijchen niet geschikt voor uw werk in Wijchen of
 • u functioneert niet voldoende in Wijchen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijchen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijchen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijchen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijchen verblijft, dan mag uw werkgever in Wijchen u eveneens wel ontslaan.