Ontslag Wenum wiesel

Uw werkgever in Wenum wiesel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wenum wiesel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wenum wiesel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wenum wiesel. Uw werkgever in Wenum wiesel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wenum wiesel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wenum wiesel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wenum wiesel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wenum wiesel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wenum wiesel of met bevallingsverlof bent in Wenum wiesel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wenum wiesel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wenum wiesel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wenum wiesel
 • Als u in Wenum wiesel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wenum wiesel wilt opnemen;
 • Omdat u in Wenum wiesel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wenum wiesel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wenum wiesel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wenum wiesel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wenum wiesel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wenum wiesel. Uitzonderingen in Wenum wiesel;
 • Als uw werkgever in Wenum wiesel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wenum wiesel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wenum wiesel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wenum wiesel niet geschikt voor uw werk in Wenum wiesel of
 • u functioneert niet voldoende in Wenum wiesel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wenum wiesel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wenum wiesel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wenum wiesel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wenum wiesel verblijft, dan mag uw werkgever in Wenum wiesel u eveneens wel ontslaan.