Ontslag Wierumerschouw

Uw werkgever in Wierumerschouw mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wierumerschouw zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wierumerschouw

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wierumerschouw. Uw werkgever in Wierumerschouw mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wierumerschouw arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wierumerschouw niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wierumerschouw te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wierumerschouw u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wierumerschouw of met bevallingsverlof bent in Wierumerschouw.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wierumerschouw kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wierumerschouw die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wierumerschouw
 • Als u in Wierumerschouw lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wierumerschouw wilt opnemen;
 • Omdat u in Wierumerschouw lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wierumerschouw lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wierumerschouw wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wierumerschouw op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wierumerschouw

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wierumerschouw. Uitzonderingen in Wierumerschouw;
 • Als uw werkgever in Wierumerschouw bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wierumerschouw aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wierumerschouw gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wierumerschouw niet geschikt voor uw werk in Wierumerschouw of
 • u functioneert niet voldoende in Wierumerschouw.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wierumerschouw

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wierumerschouw niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wierumerschouw of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wierumerschouw verblijft, dan mag uw werkgever in Wierumerschouw u eveneens wel ontslaan.