Ontslag Wierren

Uw werkgever in Wierren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wierren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wierren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wierren. Uw werkgever in Wierren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wierren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wierren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wierren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wierren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wierren of met bevallingsverlof bent in Wierren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wierren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wierren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wierren
 • Als u in Wierren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wierren wilt opnemen;
 • Omdat u in Wierren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wierren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wierren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wierren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wierren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wierren. Uitzonderingen in Wierren;
 • Als uw werkgever in Wierren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wierren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wierren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wierren niet geschikt voor uw werk in Wierren of
 • u functioneert niet voldoende in Wierren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wierren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wierren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wierren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wierren verblijft, dan mag uw werkgever in Wierren u eveneens wel ontslaan.