Ontslag Wieringerwerf

Uw werkgever in Wieringerwerf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wieringerwerf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wieringerwerf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wieringerwerf. Uw werkgever in Wieringerwerf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wieringerwerf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wieringerwerf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wieringerwerf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wieringerwerf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wieringerwerf of met bevallingsverlof bent in Wieringerwerf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wieringerwerf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wieringerwerf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wieringerwerf
 • Als u in Wieringerwerf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wieringerwerf wilt opnemen;
 • Omdat u in Wieringerwerf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wieringerwerf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wieringerwerf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wieringerwerf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wieringerwerf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wieringerwerf. Uitzonderingen in Wieringerwerf;
 • Als uw werkgever in Wieringerwerf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wieringerwerf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wieringerwerf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wieringerwerf niet geschikt voor uw werk in Wieringerwerf of
 • u functioneert niet voldoende in Wieringerwerf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wieringerwerf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wieringerwerf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wieringerwerf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wieringerwerf verblijft, dan mag uw werkgever in Wieringerwerf u eveneens wel ontslaan.