Ontslag Wieringerwaard

Uw werkgever in Wieringerwaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wieringerwaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wieringerwaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wieringerwaard. Uw werkgever in Wieringerwaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wieringerwaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wieringerwaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wieringerwaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wieringerwaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wieringerwaard of met bevallingsverlof bent in Wieringerwaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wieringerwaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wieringerwaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wieringerwaard
 • Als u in Wieringerwaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wieringerwaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Wieringerwaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wieringerwaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wieringerwaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wieringerwaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wieringerwaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wieringerwaard. Uitzonderingen in Wieringerwaard;
 • Als uw werkgever in Wieringerwaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wieringerwaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wieringerwaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wieringerwaard niet geschikt voor uw werk in Wieringerwaard of
 • u functioneert niet voldoende in Wieringerwaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wieringerwaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wieringerwaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wieringerwaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wieringerwaard verblijft, dan mag uw werkgever in Wieringerwaard u eveneens wel ontslaan.