Ontslag Wierhuizen

Uw werkgever in Wierhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wierhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wierhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wierhuizen. Uw werkgever in Wierhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wierhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wierhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wierhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wierhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wierhuizen of met bevallingsverlof bent in Wierhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wierhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wierhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wierhuizen
 • Als u in Wierhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wierhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wierhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wierhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wierhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wierhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wierhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wierhuizen. Uitzonderingen in Wierhuizen;
 • Als uw werkgever in Wierhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wierhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wierhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wierhuizen niet geschikt voor uw werk in Wierhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Wierhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wierhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wierhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wierhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wierhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Wierhuizen u eveneens wel ontslaan.