Ontslag Wierden

Uw werkgever in Wierden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wierden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wierden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wierden. Uw werkgever in Wierden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wierden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wierden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wierden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wierden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wierden of met bevallingsverlof bent in Wierden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wierden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wierden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wierden
 • Als u in Wierden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wierden wilt opnemen;
 • Omdat u in Wierden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wierden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wierden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wierden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wierden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wierden. Uitzonderingen in Wierden;
 • Als uw werkgever in Wierden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wierden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wierden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wierden niet geschikt voor uw werk in Wierden of
 • u functioneert niet voldoende in Wierden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wierden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wierden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wierden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wierden verblijft, dan mag uw werkgever in Wierden u eveneens wel ontslaan.