Ontslag Wiene

Uw werkgever in Wiene mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wiene zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wiene

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wiene. Uw werkgever in Wiene mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wiene arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wiene niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wiene te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wiene u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wiene of met bevallingsverlof bent in Wiene.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wiene kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wiene die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wiene
 • Als u in Wiene lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wiene wilt opnemen;
 • Omdat u in Wiene lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wiene lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wiene wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wiene op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wiene

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wiene. Uitzonderingen in Wiene;
 • Als uw werkgever in Wiene bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wiene aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wiene gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wiene niet geschikt voor uw werk in Wiene of
 • u functioneert niet voldoende in Wiene.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wiene

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wiene niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wiene of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wiene verblijft, dan mag uw werkgever in Wiene u eveneens wel ontslaan.