Ontslag Wieler

Uw werkgever in Wieler mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wieler zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wieler

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wieler. Uw werkgever in Wieler mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wieler arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wieler niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wieler te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wieler u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wieler of met bevallingsverlof bent in Wieler.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wieler kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wieler die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wieler
 • Als u in Wieler lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wieler wilt opnemen;
 • Omdat u in Wieler lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wieler lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wieler wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wieler op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wieler

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wieler. Uitzonderingen in Wieler;
 • Als uw werkgever in Wieler bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wieler aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wieler gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wieler niet geschikt voor uw werk in Wieler of
 • u functioneert niet voldoende in Wieler.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wieler

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wieler niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wieler of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wieler verblijft, dan mag uw werkgever in Wieler u eveneens wel ontslaan.