Ontslag Wieldrecht

Uw werkgever in Wieldrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wieldrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wieldrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wieldrecht. Uw werkgever in Wieldrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wieldrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wieldrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wieldrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wieldrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wieldrecht of met bevallingsverlof bent in Wieldrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wieldrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wieldrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wieldrecht
 • Als u in Wieldrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wieldrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Wieldrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wieldrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wieldrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wieldrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wieldrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wieldrecht. Uitzonderingen in Wieldrecht;
 • Als uw werkgever in Wieldrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wieldrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wieldrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wieldrecht niet geschikt voor uw werk in Wieldrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Wieldrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wieldrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wieldrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wieldrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wieldrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Wieldrecht u eveneens wel ontslaan.