Ontslag Wielder

Uw werkgever in Wielder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wielder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wielder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wielder. Uw werkgever in Wielder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wielder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wielder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wielder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wielder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wielder of met bevallingsverlof bent in Wielder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wielder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wielder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wielder
 • Als u in Wielder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wielder wilt opnemen;
 • Omdat u in Wielder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wielder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wielder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wielder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wielder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wielder. Uitzonderingen in Wielder;
 • Als uw werkgever in Wielder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wielder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wielder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wielder niet geschikt voor uw werk in Wielder of
 • u functioneert niet voldoende in Wielder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wielder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wielder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wielder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wielder verblijft, dan mag uw werkgever in Wielder u eveneens wel ontslaan.