Ontslag Wieksloot

Uw werkgever in Wieksloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wieksloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wieksloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wieksloot. Uw werkgever in Wieksloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wieksloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wieksloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wieksloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wieksloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wieksloot of met bevallingsverlof bent in Wieksloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wieksloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wieksloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wieksloot
 • Als u in Wieksloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wieksloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Wieksloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wieksloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wieksloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wieksloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wieksloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wieksloot. Uitzonderingen in Wieksloot;
 • Als uw werkgever in Wieksloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wieksloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wieksloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wieksloot niet geschikt voor uw werk in Wieksloot of
 • u functioneert niet voldoende in Wieksloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wieksloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wieksloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wieksloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wieksloot verblijft, dan mag uw werkgever in Wieksloot u eveneens wel ontslaan.