Ontslag Wieken

Uw werkgever in Wieken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wieken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wieken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wieken. Uw werkgever in Wieken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wieken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wieken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wieken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wieken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wieken of met bevallingsverlof bent in Wieken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wieken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wieken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wieken
 • Als u in Wieken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wieken wilt opnemen;
 • Omdat u in Wieken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wieken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wieken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wieken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wieken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wieken. Uitzonderingen in Wieken;
 • Als uw werkgever in Wieken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wieken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wieken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wieken niet geschikt voor uw werk in Wieken of
 • u functioneert niet voldoende in Wieken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wieken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wieken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wieken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wieken verblijft, dan mag uw werkgever in Wieken u eveneens wel ontslaan.