Ontslag Wichmond

Uw werkgever in Wichmond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wichmond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wichmond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wichmond. Uw werkgever in Wichmond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wichmond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wichmond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wichmond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wichmond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wichmond of met bevallingsverlof bent in Wichmond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wichmond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wichmond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wichmond
 • Als u in Wichmond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wichmond wilt opnemen;
 • Omdat u in Wichmond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wichmond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wichmond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wichmond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wichmond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wichmond. Uitzonderingen in Wichmond;
 • Als uw werkgever in Wichmond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wichmond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wichmond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wichmond niet geschikt voor uw werk in Wichmond of
 • u functioneert niet voldoende in Wichmond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wichmond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wichmond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wichmond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wichmond verblijft, dan mag uw werkgever in Wichmond u eveneens wel ontslaan.