Ontslag Wezuperbrug

Uw werkgever in Wezuperbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wezuperbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wezuperbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wezuperbrug. Uw werkgever in Wezuperbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wezuperbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wezuperbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wezuperbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wezuperbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wezuperbrug of met bevallingsverlof bent in Wezuperbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wezuperbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wezuperbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wezuperbrug
 • Als u in Wezuperbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wezuperbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Wezuperbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wezuperbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wezuperbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wezuperbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wezuperbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wezuperbrug. Uitzonderingen in Wezuperbrug;
 • Als uw werkgever in Wezuperbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wezuperbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wezuperbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wezuperbrug niet geschikt voor uw werk in Wezuperbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Wezuperbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wezuperbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wezuperbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wezuperbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wezuperbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Wezuperbrug u eveneens wel ontslaan.