Ontslag Wezup

Uw werkgever in Wezup mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wezup zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wezup

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wezup. Uw werkgever in Wezup mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wezup arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wezup niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wezup te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wezup u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wezup of met bevallingsverlof bent in Wezup.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wezup kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wezup die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wezup
 • Als u in Wezup lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wezup wilt opnemen;
 • Omdat u in Wezup lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wezup lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wezup wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wezup op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wezup

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wezup. Uitzonderingen in Wezup;
 • Als uw werkgever in Wezup bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wezup aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wezup gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wezup niet geschikt voor uw werk in Wezup of
 • u functioneert niet voldoende in Wezup.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wezup

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wezup niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wezup of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wezup verblijft, dan mag uw werkgever in Wezup u eveneens wel ontslaan.