Ontslag Wezep

Uw werkgever in Wezep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wezep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wezep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wezep. Uw werkgever in Wezep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wezep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wezep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wezep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wezep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wezep of met bevallingsverlof bent in Wezep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wezep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wezep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wezep
 • Als u in Wezep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wezep wilt opnemen;
 • Omdat u in Wezep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wezep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wezep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wezep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wezep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wezep. Uitzonderingen in Wezep;
 • Als uw werkgever in Wezep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wezep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wezep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wezep niet geschikt voor uw werk in Wezep of
 • u functioneert niet voldoende in Wezep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wezep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wezep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wezep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wezep verblijft, dan mag uw werkgever in Wezep u eveneens wel ontslaan.