Ontslag Wezel

Uw werkgever in Wezel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wezel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wezel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wezel. Uw werkgever in Wezel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wezel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wezel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wezel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wezel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wezel of met bevallingsverlof bent in Wezel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wezel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wezel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wezel
 • Als u in Wezel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wezel wilt opnemen;
 • Omdat u in Wezel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wezel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wezel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wezel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wezel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wezel. Uitzonderingen in Wezel;
 • Als uw werkgever in Wezel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wezel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wezel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wezel niet geschikt voor uw werk in Wezel of
 • u functioneert niet voldoende in Wezel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wezel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wezel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wezel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wezel verblijft, dan mag uw werkgever in Wezel u eveneens wel ontslaan.