Ontslag Weverwijk

Uw werkgever in Weverwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weverwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weverwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weverwijk. Uw werkgever in Weverwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weverwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weverwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weverwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weverwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weverwijk of met bevallingsverlof bent in Weverwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weverwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weverwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weverwijk
 • Als u in Weverwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weverwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Weverwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weverwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weverwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weverwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weverwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weverwijk. Uitzonderingen in Weverwijk;
 • Als uw werkgever in Weverwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weverwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weverwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weverwijk niet geschikt voor uw werk in Weverwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Weverwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weverwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weverwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weverwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weverwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Weverwijk u eveneens wel ontslaan.