Ontslag Weverslo

Uw werkgever in Weverslo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weverslo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weverslo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weverslo. Uw werkgever in Weverslo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weverslo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weverslo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weverslo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weverslo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weverslo of met bevallingsverlof bent in Weverslo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weverslo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weverslo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weverslo
 • Als u in Weverslo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weverslo wilt opnemen;
 • Omdat u in Weverslo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weverslo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weverslo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weverslo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weverslo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weverslo. Uitzonderingen in Weverslo;
 • Als uw werkgever in Weverslo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weverslo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weverslo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weverslo niet geschikt voor uw werk in Weverslo of
 • u functioneert niet voldoende in Weverslo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weverslo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weverslo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weverslo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weverslo verblijft, dan mag uw werkgever in Weverslo u eveneens wel ontslaan.