Ontslag Wevershoek

Uw werkgever in Wevershoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wevershoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wevershoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wevershoek. Uw werkgever in Wevershoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wevershoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wevershoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wevershoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wevershoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wevershoek of met bevallingsverlof bent in Wevershoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wevershoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wevershoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wevershoek
 • Als u in Wevershoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wevershoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Wevershoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wevershoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wevershoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wevershoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wevershoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wevershoek. Uitzonderingen in Wevershoek;
 • Als uw werkgever in Wevershoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wevershoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wevershoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wevershoek niet geschikt voor uw werk in Wevershoek of
 • u functioneert niet voldoende in Wevershoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wevershoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wevershoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wevershoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wevershoek verblijft, dan mag uw werkgever in Wevershoek u eveneens wel ontslaan.