Ontslag Weustenrade

Uw werkgever in Weustenrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weustenrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weustenrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weustenrade. Uw werkgever in Weustenrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weustenrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weustenrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weustenrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weustenrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weustenrade of met bevallingsverlof bent in Weustenrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weustenrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weustenrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weustenrade
 • Als u in Weustenrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weustenrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Weustenrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weustenrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weustenrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weustenrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weustenrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weustenrade. Uitzonderingen in Weustenrade;
 • Als uw werkgever in Weustenrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weustenrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weustenrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weustenrade niet geschikt voor uw werk in Weustenrade of
 • u functioneert niet voldoende in Weustenrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weustenrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weustenrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weustenrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weustenrade verblijft, dan mag uw werkgever in Weustenrade u eveneens wel ontslaan.