Ontslag Weurt

Uw werkgever in Weurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weurt. Uw werkgever in Weurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weurt of met bevallingsverlof bent in Weurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weurt
 • Als u in Weurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Weurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weurt. Uitzonderingen in Weurt;
 • Als uw werkgever in Weurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weurt niet geschikt voor uw werk in Weurt of
 • u functioneert niet voldoende in Weurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weurt verblijft, dan mag uw werkgever in Weurt u eveneens wel ontslaan.