Ontslag Wetsens /wetzens

Uw werkgever in Wetsens /wetzens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wetsens /wetzens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wetsens /wetzens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wetsens /wetzens. Uw werkgever in Wetsens /wetzens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wetsens /wetzens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wetsens /wetzens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wetsens /wetzens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wetsens /wetzens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wetsens /wetzens of met bevallingsverlof bent in Wetsens /wetzens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wetsens /wetzens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wetsens /wetzens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wetsens /wetzens
 • Als u in Wetsens /wetzens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wetsens /wetzens wilt opnemen;
 • Omdat u in Wetsens /wetzens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wetsens /wetzens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wetsens /wetzens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wetsens /wetzens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wetsens /wetzens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wetsens /wetzens. Uitzonderingen in Wetsens /wetzens;
 • Als uw werkgever in Wetsens /wetzens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wetsens /wetzens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wetsens /wetzens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wetsens /wetzens niet geschikt voor uw werk in Wetsens /wetzens of
 • u functioneert niet voldoende in Wetsens /wetzens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wetsens /wetzens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wetsens /wetzens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wetsens /wetzens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wetsens /wetzens verblijft, dan mag uw werkgever in Wetsens /wetzens u eveneens wel ontslaan.