Ontslag Weteringbrug

Uw werkgever in Weteringbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Weteringbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Weteringbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Weteringbrug. Uw werkgever in Weteringbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Weteringbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Weteringbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Weteringbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Weteringbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Weteringbrug of met bevallingsverlof bent in Weteringbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Weteringbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Weteringbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Weteringbrug
 • Als u in Weteringbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Weteringbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Weteringbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Weteringbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Weteringbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Weteringbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Weteringbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Weteringbrug. Uitzonderingen in Weteringbrug;
 • Als uw werkgever in Weteringbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Weteringbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Weteringbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Weteringbrug niet geschikt voor uw werk in Weteringbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Weteringbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Weteringbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Weteringbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Weteringbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Weteringbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Weteringbrug u eveneens wel ontslaan.