Ontslag Westzaan

Uw werkgever in Westzaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westzaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westzaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westzaan. Uw werkgever in Westzaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westzaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westzaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westzaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westzaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westzaan of met bevallingsverlof bent in Westzaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westzaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westzaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westzaan
 • Als u in Westzaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westzaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Westzaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westzaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westzaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westzaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westzaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westzaan. Uitzonderingen in Westzaan;
 • Als uw werkgever in Westzaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westzaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westzaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westzaan niet geschikt voor uw werk in Westzaan of
 • u functioneert niet voldoende in Westzaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westzaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westzaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westzaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westzaan verblijft, dan mag uw werkgever in Westzaan u eveneens wel ontslaan.