Ontslag Westwoud

Uw werkgever in Westwoud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westwoud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westwoud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westwoud. Uw werkgever in Westwoud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westwoud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westwoud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westwoud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westwoud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westwoud of met bevallingsverlof bent in Westwoud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westwoud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westwoud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westwoud
 • Als u in Westwoud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westwoud wilt opnemen;
 • Omdat u in Westwoud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westwoud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westwoud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westwoud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westwoud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westwoud. Uitzonderingen in Westwoud;
 • Als uw werkgever in Westwoud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westwoud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westwoud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westwoud niet geschikt voor uw werk in Westwoud of
 • u functioneert niet voldoende in Westwoud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westwoud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westwoud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westwoud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westwoud verblijft, dan mag uw werkgever in Westwoud u eveneens wel ontslaan.